Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård
Pressmeddelande | Publicerad: 06-04-2020

Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 2,23 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård
Natur > Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård
Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen
Pressmeddelande | Publicerad: 06-04-2020

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax: Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattend......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Vatten > Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen
Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nya METSO-projekt
Pressmeddelande | Publicerad: 03-04-2020

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet: I de samarbetsnätverksprojekt som inleds våren 2020 planeras naturvården på regional nivå och i brett samarbete med skogsägare, skogsbranschen ......

Natur > Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nya METSO-projekt
Programmet för hållbara städer beviljar finansiering till försök som främjar trivsamma och sunda grönmiljöer
Pressmeddelande | Publicerad: 31-03-2020

Inom programmet för hållbara städer beviljas finansiering till försök som syftar till att skapa trivsamma och sunda grönmiljöer. Finansiering kan sökas fram till den 15 april. Det totala beloppet unde......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Programmet för hållbara städer beviljar finansiering till försök som främjar trivsamma och sunda grönmiljöer
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Programmet för hållbara städer beviljar finansiering till försök som främjar trivsamma och sunda grönmiljöer
Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 31-03-2020

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar: I fjol skyddades ca 4 700 hektar skogsmark med stöd av METSO-handlingsplanen. Dessutom tryggades bevarandet av viktiga livsmiljöer gen......

Natur > Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt
Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti
Pressmeddelande | Publicerad: 26-03-2020

Forststyrelsen ansöker om tillstånd för restaurering av fågelvattnet i Siikalahti i Parikkala. Forststyrelsen har lämnat in en tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för anläg......

Natur > Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti
Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad
Pressmeddelande | Publicerad: 24-03-2020

Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före utgången av 2023. Arbetet fortsätter inom ramen för det treåriga samarbetsprogram för halvering av bostadslösheten som miljöministeriet inledde i bö......

Boende > Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Pressmeddelande | Publicerad: 23-03-2020

Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Landskap > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Landskap > Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Fördröjningar på byggarbetsplatserna att vänta på grund av minskad tillgång till arbetskraft
Pressmeddelande | Publicerad: 20-03-2020

Regeringen har beslutat att begränsa trafiken över Finlands gränser från och med den 19 mars, vilket gäller också dem som pendlar till arbetet. Begränsningarna påverkar den finska byggbranschen, där s......

Byggande > Fördröjningar på byggarbetsplatserna att vänta på grund av minskad tillgång till arbetskraft
Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering
Pressmeddelande | Publicerad: 20-03-2020

Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar: Det är osannolikt att man smittas av coronaviruset via avfall. Enligt aktuella uppgifter medför det rådande läget inga förändringa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering
Konsumtion och produktion > Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering
Nu erbjuds möjlighet till finansiering, gruppstöd och gemensam utveckling för små klimatförsök i kommunerna
Pressmeddelande | Publicerad: 16-03-2020

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar öppnade på måndagen en ansökningsomgång för finansiering av små klimatförsök som stöder en minskning av kommunernas utsläpp. De försök som väljs u......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Nu erbjuds möjlighet till finansiering, gruppstöd och gemensam utveckling för små klimatförsök i kommunerna
Nytt program ska satsa på äldres boende
Pressmeddelande | Publicerad: 16-03-2020

Miljöministeriet har inlett ett åtgärdsprogram för äldre personers boende 2020–2022. Målet är att hjälpa de äldre och kommunerna att förutse och förbereda sig på förändringar i boendet, öka utbudet av......

Boende > Nytt program ska satsa på äldres boende
Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen – Det är viktigt att produkterna planeras så att de är hållbara och kan repareras
Pressmeddelande | Publicerad: 11-03-2020

”Handlingsplanen för cirkulär ekonomi, som kommissionen offentliggjorde i dag, är en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen. Den fokuserar starkt på hållbar produktplanering, vilket är nödvändi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen – Det är viktigt att produkterna planeras så att de är hållbara och kan repareras
Konsumtion och produktion > Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen – Det är viktigt att produkterna planeras så att de är hållbara och kan repareras
Mer än 600 000 euro beviljas till klimatprojekt i kommuner och regioner
Pressmeddelande | Publicerad: 10-03-2020

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har beslutat att med en summa på sammanlagt 640 000 euro stödja 14 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna.......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Mer än 600 000 euro beviljas till klimatprojekt i kommuner och regioner
Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Pressmeddelande | Publicerad: 10-03-2020

Finlands långsiktiga renoveringsstrategi har färdigställts. Strategin gäller de bostads- och servicebyggnader som uppförts före ingången av 2020. Det finns sammanlagt 1,4 miljoner byggnader av detta s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Byggande > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Byggande > Underhåll och reparation av fastighet > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Klimat och luft > Målet med renoveringsstrategin är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050
Minister Mikkonen: Kommissionens förslag till klimatlag är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Europa, men målet för 2030 måste skärpas snabbare
Pressmeddelande | Publicerad: 04-03-2020

”Det förslag till klimatlag som kommissionen i dag har lagt fram är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt EU 2050. Europeiska unionen bör visa ledarskap när det gäller att begränsa klimatförändringe......

Klimat och luft > Minister Mikkonen: Kommissionens förslag till klimatlag är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Europa, men målet för 2030 måste skärpas snabbare
Finland driver på en snabb skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål tillsammans med 11 andra EU-länder
Pressmeddelande | Publicerad: 03-03-2020

Finland och 11 andra EU-länder vädjar till Europeiska kommissionen om att unionens utsläppsminskningsmål för 2030 ska skärpas så snart som möjligt. Miljöministrarna diskuterar EU:s klimatåtgärder vid ......

Klimat och luft > Finland driver på en snabb skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål tillsammans med 11 andra EU-länder
Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Pressmeddelande | Publicerad: 27-02-2020

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena. Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattens......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Natur > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Pressmeddelande | Publicerad: 19-02-2020

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Arter > Fridlysta arter > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Natur > Arter > Fridlysta arter > Skador förorsakade av fridlysta arter > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Natur > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras
Pressmeddelande | Publicerad: 17-02-2020

Naturpanelens verksamhet kommer att förtydligas genom att panelens uppgifter fördelas på två grupper: Finlands naturpanel och den nationella IPBES-arbetsgruppen. Finlands naturpanel blir en oberoende ......

Natur > Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar