1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Uppsamling och transport av avfall inom Finland
Innehållssidå | Publicerad: 15-12-2022

© Marita Björkström Avfall samlas upp av producenterna och på de platser där det uppstått för att transporteras till anläggningar där det utnyttjas eller slutbehandlas. Så väl avfallsupps...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Uppsamling och transport av avfall inom Finland
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Innehållssidå | Publicerad: 31-01-2023

Konsumtionsbaserade utsläpp i alla kommuner och landskap i Finland har räknats för första gången (STT Info, Syke) © Filmbutik Pressmeddelande 31.1.2023 Finlands miljöcentral (Syke......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Publicerad: 31-01-2023

Sidan kompletteras med innehåll inom den närmaste framtiden....

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Utvidning av Karleby Hamn, Karleby
Publicerad: 25-01-2023

Innehåll på kommande inom den närmaste framtiden....

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidning av Karleby Hamn, Karleby
Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Publicerad: 16-01-2023

Beskrivning av projekt Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Torrläggning av jord och dikning
Innehållssidå | Publicerad: 01-07-2014

Webbsidorna om torrläggning av jord och dikning ska flyttas till webbplatsen vatten.fi. Under länkarna nedan finns framöver uppdaterade sidor om temat: Torrläggning av odlingsmark (vatten.f...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Torrläggning av jord och dikning
Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Publicerad: 10-01-2023

Beskrvivning av projektet Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga fabriken på Långskogens industriområde på en tomt som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Metsä Board Abp, kartongfabrik i Kaskö
Publicerad: 04-01-2023

Beskrivning av projektet Projektet genomförs på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort. Projektområdet är beläget på en cirka 1,5 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Metsä Board Abp, kartongfabrik i Kaskö
Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning
Innehållssidå | Publicerad: 29-12-2022

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) är att minska eller förhindra negativa miljöeffekter av ett projekt. Miljökonsekvensbedömning av planer och program (SMB) betyder att miljöko...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning
Miljökonsekvensbedömning
Innehållssidå | Publicerad: 20-08-2020

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftve...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning
Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 20-12-2022

Finlands miljöcentral har valt konsortiet bestående av Solita Oy och Sitowise Oy till teknisk förverkligare av datasystemet för den byggda miljön. Datasystemet förverkligas under år 2023 och 2024, i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Livsmiljön och planläggning > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 15-12-2022

Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional information om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad. Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregio......

Konsumtion och produktion > Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland
EU-länderna gör framsteg i anpassningen till klimatförändringarna
Nyhet | Publicerad: 14-12-2022

EU:s medlemsstater tar bättre hänsyn till anpassning till klimatförändringarna och ökar därmed samhällenas resiliens, vilket framgår i en granskning från Europeiska miljöbyrån (EEA). ...

Klimat och luft > EU-länderna gör framsteg i anpassningen till klimatförändringarna
Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Pressmeddelande | Publicerad: 12-12-2022

Exceptionellt viktiga havsmiljöområden i Esbo och Helsingfors har identifierats och kartlagts. Allt som allt upptäcktes 24 mål som klassificerades som lokalt ekologiskt betydelsefulla. Informationen k......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Kartor och statistik > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Natur > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
etusivu_rahoitus_sv
Innehållssidå | Publicerad: 01-12-2022

Gipsansökningen i gång i hela landet – jordbrukare, se var du kan ansöka om gips! (NTM-centralen, STTInfo) Det är nu möjligt att ansöka om gipsbehandling av åkrar och gipsrådgivning i hela land......

etusivu_rahoitus_sv
Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Pressmeddelande | Publicerad: 01-12-2022

I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återsp......

Hav > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Nyhet | Publicerad: 29-11-2022

Tullen och Finlands miljöcentral SYKE intensivövervakade i oktober internationella avfallstransporter som en del av en världsomfattande DEMETER-kontrolloperation. Brister upptäcktes särskilt i dokumen......

Konsumtion och produktion > Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Pressmeddelande | Publicerad: 22-11-2022

Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Konsumtion och produktion > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Salo-Ylikoski vindkraftsprojekt, Kauhava
Publicerad: 10-11-2022

Beskrivning av projektet I projektet planerar OX2 en vindkraftspark i Södra Österbotten i området av Salo-Ylikoski i Kauhava. Projektområdet ligger cirka 26 km från Kauhava centrum mot norr och ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Salo-Ylikoski vindkraftsprojekt, Kauhava
Pihtineva vindkraftsprojekt, Karleby
Publicerad: 07-11-2022

Beskrivning av projektet OX2 Finland Oy planerar en vindkraftspark i området Pihtineva mellan Kelviå och Ullava, cirka 15 kilometer från Karleby centrum mot sydost. Projektområdet omfattar två o...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Pihtineva vindkraftsprojekt, Karleby

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar