etusivu_rahoitus_sv

Gipsansökningen i gång i hela landet – jordbrukare, se var du kan ansöka om gips! (NTM-centralen, STTInfo)
Det är nu möjligt att ansöka om gipsbehandling av åkrar och gipsrådgivning i hela landet. Gipsbehandlingen är avgiftsfri och skattefri för jordbrukaren och den påverkar inte jordbruksstöden.

Nytt stöd för utbyte av naturgasuppvärmning – olika stödformer för olika situationer erbjuds för utbyte av fossil uppvärmning (ym.fi)
Ägare av gasuppvärmda småhus erbjuds nu ett liknande understöd som de som byter ut oljeuppvärmning har kunnat ansöka om hos NTM-centralen i två år.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 01-12-2022 kl. 8.47, uppdaterad 01-12-2022 kl. 16.30