Utnyttjande av vattenresurser

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Rent vatten, säkerhet och välfärd

Ärenden som gäller vatten sköts i samarbete med flera aktörer och förvaltningsområden. I det praktiska arbetet samordnas bland annat målsättningarna för hur vattentillgångarna och områdena används, för vattenskyddet, miljöhälsan och den inre säkerheten.

 flottan.556x240.jpg

Publicerad 03-07-2013 kl. 12.36, uppdaterad 09-02-2021 kl. 15.23
Ämne: