Allemansrätten

Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare.

Du behöver inget tillstånd av markägaren för att utnyttja din allemansrätt och det är heller ingenting du behöver betala för. Men när du gör det får du naturligtvis inte skada eller störa någon.

Mustikassa

Mikko Kuusinen, miljöförvaltningens bildbank

Allemansrätten i ett nötskal


Du får

 • röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar) 
 • tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet  att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • plocka vilda bär, svampar och blommor
 • meta och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen

Du får inte

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren.
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Mer information

Eller vänligen kontakta:

Specialsakkunnig Miliza Malmelin, miljöministeriet, tfn 0295 250 176, fornamn.efternamn@ym.fi

Miljöråd Markus Tarasti, miljöministeriet, tfn. 0295 250 291, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 25-06-2013 kl. 15.25, uppdaterad 08-10-2020 kl. 14.42

Utgivare: