Miljöministeriets nya webbplats publicerades den 23 september. Samtidigt togs miljöministeriets nya visuella profil i bruk också på webben.

Nyhet 24-09-2020 kl. 15.18

Miljöministeriets nya webbplats publicerades den 23 september. Samtidigt togs miljöministeriets nya visuella profil i bruk också på webben.

I samband med webbreformen har också webbplatsens struktur och innehåll setts över – på Miljo.fi kan detta synas till exempel i form av brutna länkar. Brister och fel rättas dock till efter hand. Den funktion som innebär att miljöministeriets nyheter och pressmeddelanden visas på Miljo.fi är tills vidare inaktiverad.

Vi tar gärna emot respons och förslag på hur miljöministeriets nya webbplats kan utvecklas. Du kan lämna respons med vår responsblankett.


Utgivare: