Offentlig upphandling

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Företagen, förvaltningen och andra sammanslutningar kan reducera sin verksamhets miljöpåverkan om de vid upphandling väljer miljövänliga varor och tjänster. Samtidigt främjas både utvecklingen av och marknaden för miljövänliga produkter.

Innehållet på denna sida är tillgängligt enbart på finska. På de underliggande sidorna finns det mera information om temat även på svenska.

Publicerad 17-09-2013 kl. 9.10, uppdaterad 17-09-2013 kl. 9.10