Rapportering och anmälning av uppgifter

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Rapportering om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen (HNS-rapportering)

De som i bulk tar emot farliga eller skadliga ämnen som transporteras sjövägen ska rapportera de mottagna lasterna till Finlands miljöcentral, om den mottagna mängden överstiger tröskelvärdet. Uppgifterna rapporteras för föregående kalenderår före utgången av februari.

Publicerad 08-09-2020 kl. 7.40, uppdaterad 07-09-2020 kl. 16.36