Umicore Finland Ab, utvidning av pCAM-produktionen, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Umicore Finland Ab planerar utvidgning av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och anläggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I samband med detta kommer lagring och användning av kemikalier att öka, mängden återvinnings- och avfallsråvara stiger från nuvarande, nya avloppsreningsenheter kommer att anläggas och ett nytt avloppsrör för avloppsvatten installeras. (precursor cathode active material, förstadie till katodaktivt material, dvs. prekursor).

Alternativ i bedömningen

  • VE0: Umicore Finland Ab:s verksamhet vid fabriken i Karleby fortsätter som i nuläget. Raffineringskapaciteten för kobolt hålls ungefär på nivån 16 000 t/år metallisk kobolt och pCAM-produktionskapaciteten ungefär 20 000 t/år.
  • VE1: Koboltraffineringskapaciteten stiger ungefär till 21 000 t/år metallisk kobolt. Vid fabriken införs urlakning och avlägsning av föroreningar ur metallisk nickel som ny verksamhet, kapaciteten är cirka 45 000 t/år. Dessutom utvidgas pCAM-produktionen med två produktionsavdelningar, därmed kommer pCAM-produktionskapaciteten att uppgå till 104 000 t/år.

För utbyggnaden av pCAM-produktionen kommer nya avloppsreningsenheter och ett utloppsrör för renat vatten att anläggas ut i havet. I det här fallet leds avloppsvatten från Umicore via två vägar: avloppsvatten från den nuvarande verksamheten leds till Boliden Kokkola Ab:s blandnngs- och sedimenteringsbassänger och vatten från den expanderade pCAM-produktionen leds ut i havet i ett eget utloppsrör.

Alternativ för placering av avloppsröret:

  • VE1a: avloppsröret placeras bredvid Boliden Kokkola Oy:s nuvarande avloppsrör
  • VE1b: avloppsröret placeras i norra ändan av Karleby djuphamn
  • VE1c: avloppsröret placeras cirka 1,5 km ut till havs nordväst om Bombön.

Bedömningsprogram

 

Publicerad 03-10-2022 kl. 11.40, uppdaterad 23-11-2022 kl. 14.05