Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

Obs! 20.6.-12.8. betjänar vi kl. 9-15.

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

Publicerad 03-11-2020 kl. 10.19, uppdaterad 16-06-2022 kl. 7.18