Gå till innehållet

Vanliga frågor om miljö -tjänsten har öppnats - information om fridlysta arter i första fasen (ely-keskus.fi)

Vitkindande gäss på en åker.
© Ilkka Elo

Pressmeddelande 26.9.2022 NTM-centralen
Välkommen till Vanliga frågor om miljö -tjänsten! I inledningsfasen kan information hittas i form av fråga-och-svar om fridlysta arter relaterade till följande teman: innehav och försäljning av arter, beaktande av förekomstplatser för arter, fridlysningsbestämmelserna, skador och deras förebyggande och undantagstillstånd. NTM-centralernas rikstäckande kundservice för miljöfrågor ansvarar för tjänsten.

Understöd

Understöd till kommuner och organisationer för naturvårdsarbete (ym.fi)
Inom livsmiljöprogrammet Helmi kan specialunderstöd ansökas för restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärdsprojekt. Kommun- och Organisation-Helmis projekt främjar den biologiska mångfalden och förbättrar tillståndet för värdefulla livsmiljöer. Bidraget kan ansökas 15.9.–31.10.2022.

Kommunerna och landskapen kan få understöd för planläggning av, tillståndsförfarande för och utredningar av investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen (ym.fi)
Kommunerna och landskapsförbunden kan ansöka om understöd för planläggning, tillståndsförfarande och utredningar som hänför sig till investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen. Ansökan lämnas till miljöministeriet. Statsunderstöd utlyses för sammanlagt 1,75 miljoner euro. Ansökningstiden pågår 12.9.–18.10.2022.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

EU-LIFE-logo

Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast

08-09-2022
I Finland inleds ett omfattande samarbetsprojekt för att främja den cirkulära ekonomin för plast. Projektet PlastLIFE SIP, som leds av miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE), är en del av EU:s LIFE-program och har en total budget på cirka 20 miljoner euro.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA publicerade ansökningsanvisningarna för understödet om laddningspunkter för elbilar år 2022

04-02-2022
Det lönar sig för den sökande att läsa ansökningsanvisningarna noggrant. Arbetsgivare kan ansöka om stöd för att bygga laddningsstationer för ebilar som en ny understödsform från och med början av 2022.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Klimatdiet

Finlands miljöcentrals tjänst Klimatdiet hjälper användaren att upptäcka vad det dagliga klimatavtrycket består av och hur det kan reduceras. Räkna ut din klimatpåverkan och börja Klimatdieten.

vatten.fi

vatten.fi.

Vatten.fi är den första heltäckande svenskspråkiga tjänsten med information om vattenläget i vårt land. Tjänsten samlar praktiska verktyg, senaste nytt, allmän och fördjupad vatteninformation samt en mångsidig karttjänst med information kring vattenfrågor i en enda webbtjänst.

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.