Gå till innehållet
Trafik på Mannerheimvägen. Brunakärr, Helsingfors. © Rodeo.fi.

I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa (syke.fi)

Pressmeddelande 22.4.2021 Finlands miljöcentral SYKE
De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska aktiviteten i samband med gång och cykel. Undersökningen som nu publicerats är den första omfattande sammanfattningen av trafikens hälsoeffekter i Finland och även globalt en av få sådana undersökningar.

© Riku Lumiaro.

Livsmiljöprogrammet Helmi för främjandet av den biologiska mångfalden sänds på remiss (ym.fi)

Pressmeddelande 20.4.2021 Miljöministeriet
Målet med livsmiljöprogrammet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra tillståndet i försämrade livsmiljöer. Utlåtanden om Helmi-programmets målsättningar och åtgärder kan lämnas fram till den 12 maj 2021. Helmi-programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

img

I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa

22.4.2021
De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska aktiviteten i samband med gång och cykel.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Vad är skillnaden mellan ARAs energiunderstöd och NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning? Kan jag ansöka om båda?

6.5.2021
Det energiunderstöd som ARA beviljar och det nya understödet från NTM-centralen i Birkaland avviker något från varandra och har olika mål och grunder för beviljande. Endast ett av understöden kan beviljas för samma åtgärd.

Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Påverka och ge respons

Påverka vatten.

Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Förslagen till åtgärdsprogram för havsförvltningsplanen, vattenförvaltningsplaner och planer för hantering av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 är klara och du kan ge respons på förslagen under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Läs mer på sidan Påverka vattendragen.

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi  erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet.

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.