Uusi tarkastelu syventää ymmärrystä ilmastonmuutoksen aiheuttamista rajoja ylittävistä vaikutuksista

Uutinen 24.6.2021 klo 9.30
Kuivuudesta kärsivä pelto.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksilla kuten kuivuudella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. © Adobe Stock

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten kuivuus, tulvat ja sään ääriolosuhteet voivat näkyä kaukana niiden alkuperäisestä kohteesta. Niiden seuraukset voivat ylittää rajoja ja ilmetä paikoissa ja maissa, joissa alkuperäinen vaikutus ei ole näkynyt. CASCADES-hankkeessa tutkitaan näiden kauaskantoisten seurausten aiheuttamia riskejä Euroopan unionin maihin sekä sitä, miten riskeihin voidaan varautua.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat olleet avainasemassa kehitettäessä uusia lähestymistapoja ymmärtää ilmastonmuutoksen rajoja ylittävien vaikutusten seurauksia. CASCADES-hankkeen tutkimustiimi on kehittänyt tavan jäsentää rajat ylittäviä vaikutuksia sekä siihen sopivia nimeämiskäytäntöjä. Tutkimus julkaistiin Global Environmental Change -lehdessä. Tarkastelu kuvaa rajoja ylittävien ilmastovaikutusten moniulotteisuutta sekä auttaa tunnistamaan ratkaisuja, jotka parantavat kykyä varautua niihin. Suomen ympäristökeskuksesta osallistui tutkimukseen kolme tutkijaa: Timothy Carter (pääkirjoittaja), Stefan Fronzek ja Mikael Hildén.

Voit tutustua aiheeseen tarkemmin CASCADES-hankkeen tuottamien englanninkielisten videoiden kautta:

Lisätietoa

CASCADES (CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societies) -hanketta rahoittaa Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelma.