Lamminnevan tuulivoimahanke, Seinäjoki ja Lapua

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa Fortum Power and Heat Oy suunnittelee Lamminnevan tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Lapuan ja Seinäjoen rajalle, molempien kaupunkien alueelle Hirvijärven tekoaltaan pohjois- ja luoteispuolisille metsäalueille. Hankkeessa suunnitellaan enintään 38 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista 25 sijoittuu Lapuan ja 13 Seinäjoen puolelle. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho tässä hankkeessa on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi 38 voimalalla olemaan noin 230–380 MW.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 38 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.
 • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 34 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot:

 • VE A: 110 kV voimajohto Seinäjoen sähköasemalle Paukanevan Natura-alueen läpi. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan noin 22,5 kilometrin pituinen 110 kV voimajohto Seinäjoen sähköasemalle. Uusi voimajohto kulkee pääosin (18 km) olemassa olevan 110 kV voimajohdon rinnalla. Hankealueelta rakennetaan uuteen maastokäytävään Lapuan kaupungin alueelle joko ilmajohto tai maakaapeli, jonka pituus olisi noin 4,7 km.
 • VE B: 110 kV voimajohto Seinäjoen sähköasemalle kiertäen Paukanevan Natura-alueen. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan noin 20,8 kilometrin pituinen 110 kV voimajohto Seinäjoen sähköasemalle. Uusi voimajohto kulkee olemassa olevan 110 kV voimajohdon rinnalla noin 11,7 km:n matkan, kiertäen Paukanevan Natura-alueen sen länsipuolitse. Hankealueelta rakennetaan uuteen maastokäytävään Seinäjoen kaupungin alueelle joko ilmajohto tai maakaapeli, jonka pituus olisi noin 4,5 km.

Tuulivoimapuiston kytkentä valtakunnan verkkoon saattaa olla mahdollista myös hankealueelta itään, Fingrid Oy:n suunnitteilla olevan sähköaseman kautta. Vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuutta selvitetään Fingridin kanssa YVA-menettelyn ja hankkeen suunnittelun edetessä.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot on 2.2.-3.3.2023 luettavissa:

 • Seinäjoen kaupungintalolla, osoitteessa Kirkkokatu 6, Seinäjoki
 • Lapuan kaupungintalolla, osoitteessa Valtuustontie 8, Lapua

Yleistötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet järjestetään alla olevissa paikoissa. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu alkaen klo 17.00. Yleisötilaisuuksiin voi osallistua myös sähköisesti.

 • tiistaina 7.2.2023 klo 17.30–19.30 Lapualla Alajoki-salissa, Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa (Vanhan Paukun tie 1, Lapua).
  Osallistumislinkki: Linkki tiistain tilaisuuteen
   
 • torstaina 9.2.2023 klo 17.30–19.30 Seinäjoella kaupungintalon Valtuustosalissa (Kirkkokatu 6, Seinäjoki).
  Osallistumislinkki: Linkki torstain tilaisuuteen

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 3.3.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Viitteeksi EPOELY/2700/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 3.4.2023 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

 

Julkaistu 23.1.2023 klo 14.49, päivitetty 1.2.2023 klo 9.37