Kokkolan Sataman laajennus, Kokkola

Hankkeen kuvaus

Kokkolan Satama sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueelle ja sisältää kolme eri sataman osaa; Kantasataman, Syväsataman ja Hopeakiven sataman. Kokkolan sataman kautta kulkee noin kymmenen miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa. Satama suunnittelee laajentamista suurteollisuusalueen nykyisen ja uuden kehittyvän vientiteollisuuden kasvun tukemiseksi ja logistiikan järjestämiseksi. Laajentaminen sisältää satama-alueella allasalueiden maatäyttöjä, uusia laitureita ja raidelinjoja sekä varastotiloja. Laajennuksessa satamatoimintoihin käytettävien kenttäalueiden pinta-ala kasvaisi noin kolminkertaiseksi nykyisestä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0+: hanketta ei toteuteta, mutta satama-alueelle jo suunnitellut ja luvitetut rakentamistoimet toteutetaan. Tällöin täyttötarve on 1,1 miljoonaa kuutiometriä ja sataman kautta kulkevia tuote-määriä voidaan nostaa 7 miljoonaan tonniin asti.
  • VE1: laiturien ja satamatoimintojen kehittäminen, jolloin täyttötarve on 5,3 miljoonaa kuutiometriä ja sataman kautta kulkevia tuotemääriä voidaan nostaa 10 miljoonaan tonniin asti.
  • VE2: laiturien ja satamatoimintojen kehittäminen koko sataman alueella täysimääräisinä, jolloin täyttötarve on 10,3 miljoonaa kuutiometriä ja sataman kautta kulkevia tuotemääriä voidaan nostaa 20 miljoonaan tonniin asti.

Arvioinnissa ei tarkastella ns. VE0-vaihtoehtoa, koska satama on jatkuvassa kehityksessä ja sen alueita täytetään jo olemassa olevien lupien ja suunnitelmien mukaisesti.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 15.2.-16.3.2023 luettavissa:

  • Kokkolan kaupungintalo, Virkakuja 5, 67100 Kokkola

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 23.2.2023 klo 18.00–20.00 Ykspihlajan Toimitalolla, Satamakatu 40, 67900 Kokkola.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 16.3.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi diaarinumero EPOELY/3678/2021.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta  yhteysviranomaisen lausunnon 17.4.2023 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaantällä verkkosivulla
 

Julkaistu 25.1.2023 klo 14.48, päivitetty 14.2.2023 klo 14.34