Uusia lajeja CITES-sopimukseen ja lupavaatimusten muutoksia 2019

Taustaa

CITES-osapuolikokouksessa elokuussa 2019 päätettiin useiden uusien lajien ottamisesta CITES-sopimuksen lajiliitteisiin, joidenkin lajien suojelustatuksen muuttamisesta ja muista CITES-lupasääntelyn muutoksista. Joka kolmas vuosi järjestettävään osapuolikokoukseen osallistuvat CITES-sopimuksen jäsenmaat, ja kokouksessa päätetään mm. CITES-lajiliitteiden muutoksista. Vain kansainvälisen kaupankäynnin kohteena olevia lajeja listataan CITES-liitteisiin, ja CITES-määräykset koskevat vain näissä liitteissä olevia lajeja.

Liitteitä on kolme: liitteessä I on erittäin uhanalaiset lajit, liitteessä II uhanalaiset lajit (ja ns. näköislajit) ja liitteessä III paikallisesti uhanalaiset lajit. EU:ssa on CITES-sopimusta tiukempi lupasääntely. EU-lainsäädännön neljä liitettä vastaavat pääpiirteissään kolmea CITES-liitettä. Liitteessä A on erittäin uhanalaiset lajit, liitteessä B uhanalaiset lajit, liitteessä C alueellisesti uhanalaiset lajit ja liite D on ’valvontaliite’ niille lajeille, joiden tuontia EU haluaa seurata.

Muutosten voimaantulo

CITES-sopimuksen muutokset ovat voimassa 26.11.2019 lähtien. EU:n vastaavat lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 14.12.2019. Tuolloin julkaistiin myös uusi EU:n lajiliite, joka löytyy verkkosivuiltamme CITES-lainsäädäntö. Muutokset koskevat erityisesti lemmikkeinä pidettäviä matelijoita ja sammakkoeläimiä.

Muutokset koskevat etenkin lemmikkeinä pidettäviä matelijoita ja sammakkoeläimiä. CITES-määräykset koskevat sekä tarhattuja että luonnosta peräisin olevia eläimiä. Määräykset vaikuttavat CITES-lajien tuontiin EU:n ulkopuolelta sekä vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin, mutta myös EU:n sisämarkkinatoimintaan.

Lupavaatimukset muutosten voimaantulon jälkeen

Voimaantulon jälkeen vaaditaan aina EU:n ulkorajojen ylitykseen voimassaolevat CITES-luvat. Vietäessä EU:sta ulos vaaditaan CITES-vientilupa ja EU:n ulkopuolelta tuotaessa vaaditaan CITES-tuontilupa (ja viejämaasta CITES-vientilupa). Joissakin erikseen rajatuissa tapauksissa lupavaatimuksiin on tehty poikkeuksia. Poikkeukset eivät kuitenkaan koske kaupallista vientiä tai tuontia eivätkä eläviä eläimiä tai kasveja. Lisää tietoa tuonti- ja vientimääräyksistä www.ymparisto.fi/cites/lupamenettely.

EU:n sisäiseen toimintaan CITES-määräykset vaikuttavat siten, että ostaminen, ostajaksi tarjoutuminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö taloudellisessa hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen on kielletty. Myös vuokraaminen, vaihto tai vastaavat ilmaisut katsotaan myynniksi. Kiellosta voi poiketa vain etukäteen myönnetyllä todistuksella (A-liitteen lajit) tai jos voi osoittaa alkuperän lailliseksi (B-liitteen lajit).

Lajeille, jotka lainsäädäntömuutoksen jälkeen ovat EU:n liitteessä A (tiukimman sääntelyn lajit) on Suomen ja EU:n sisäisessä kaupankäynnissä oltava ns. CITES-todistus (EU-todistus), jota ilman osto ja myynti (ja muu kaupallinen toiminta) on kiellettyä. Todistus voidaan myöntää vain laillista alkuperää oleville eläimille tai kasveille, niiden osille ja niistä tehdyille tuotteille. B-liitteen lajeille vaaditaan laillisen alkuperän osoittaminen muilla asiakirjoilla. Lisää tietoa verkkosivuiltamme Eksoottiset lemmikkieläimet ja Kasvit ja CITES.

Kaikille uusille lajeille ei ole vielä suomenkielisiä nimiä. Englanninkielisiä nimiä on sulkeissa.

Uudet I/A-liitteen lajit

- Ceratophora-agamat Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii (Horned lizards),

- Cophotis-agamat Cophotis ceylanica (Pygmy lizard); Cophotis dumbara (Knuckles pygmy lizard)

- Gekkolaji Gonatodes daudini (Grenadines clawed gecko)

- Perhoslaji Achillides chikae hermeli (Mindoro peacock swallowtail butterfly)

- Perhoslaji jaloairut Parides burchellanus (Riverside swallowtail butterfly)

Uudet II/B-liitteen lajit

- Kirahvi Giraffa camelopardalis (Giraffe)

- Kuningasfasaani Syrmaticus reevesi (Reeve’s pheasant)

- Ceratophora-agamat Ceratophora aspera (Rough-nosed horned lizard), Ceratophora stoddartii (Rhino-horned lizard) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla).

- Lyriocephalus scutatus (Hump-nosed lizard) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla).

- Goniurosaurus-gekot Goniurosaurus spp. (Leopard geckos) (paitsi Japanin alkuperäiseen lajistoon kuuluva laji).

- Tokeegekko Gekko gecko (Tokay gecko)

- Gekkolaji Paroedura androyensis (Grandidier’s Madagascar ground gecko)

- Kaikki piikkihäntäleguaanilajit Ctenosaura spp. (Spiny-tailed iguanas). Huom.: Ctenosaura bakeri, Ctenosauramelanosterna, Ctenosaura oedirhina ja Ctenosaura palearis ovat olleet liitteessä II/B vuodesta 2010 lähtien.

- Kyylaji Pseudocerastes urarachnoides (Spider-tailed horned viper)

- Echinotritonsalamanterit Echinotriton chinhaiensis (Chinhai spiny newt), Echinotriton maxiquadratus (Mountain spiny newt)

- Manterit/kiinanvesiliskot Paramesotriton spp. (Asian warty newts)

- Manterit/krokotiilisalamanterit Tylototriton spp. (Crocodile newts)

- Isurus-suvun hait Isurus oxyrinchus (Shortfin mako shark), Isurus paucus (Longfin mako shark)

- Glaucostegus-rauskut Glaucostegus spp. (Guitarfishes)

- Rhinidae-kalat Rhinidae spp. (Wedgefishes)

- Merimakkarat (Sea cucumbers) Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis, Holothuria whitmaei. (Lajit sisältyvät liitteeseen 28. elokuuta 2020 alkaen).

- Lintuhämähäkkisuku (koristeellisia hämähäkkejä) Poecilotheria spp. (Ornamental spiders)

- Malawinsyprikki Widdringtonia whytei (Mulanje cedar)

- Väriveripihkapuu Pterocarpus tinctorius (African padauk, mukula). Huomautus #6 Tarkoittaa sahatavaraa, viilua ja vaneria.

- Setrelat Cedrela spp. (Cedars). Huomautus #6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria. (Neotrooppisen alueen populaatiot, lajit sisältyvät liitteeseen 28. elokuuta 2020 alkaen)

I/A-liitteestä II/B-liitteeseen siirretyt lajit

- Isotikkurotta Leporillus conditor (Greater stick-nest rat)

- Aavikkohiiruli Pseudomys fieldi (Shark Bay mouse). Aiemmin ollut liitteessä I/A nimellä Pseudomys fieldi praecornis.

- Valevesirotta Xeromys myoides (False swamprat)

- Australianaavikkorotta Zyzomys pedunculatus (Central rock rat)

- Länsiaustralianisosukasmaluri Dasyornis broadbenti litoralis (Lesser rufous bristlebird). Lajin katsotaan kuolleen sukupuuttoon, viimeisin havainto on vuodelta 1906.

- Lännensukasmaluri Dasyornis longirostris (Long-billed bristlebird)

- Amerikankrokotiili Crocodylus acutus (American crocodile). (Meksikon populaatio, jonka luonnonvaraisten yksilöiden vuotuinen vientikiintiö kaupallisia tarkoituksia varten on nolla)

II/B-liitteestä I/A-liitteeseen siirretyt lajit

- Pikkusaukko Aonyx cinerea (Small-clawed otter)

- Intiansaukko Lutrogale perspicillata (Smooth-coated otter)

- Kruunukurki Balearica pavonina (Black crowned crane)

- Rasiakilpikonnat Cuora bourreti (Bourret’s box turtle); Cuora picturata (Vietnamese box turtle)

- Mauremys annamensis (Annam leaf turtle, Vietnamese pond turtle)

- Intiantähtikilpikonna Geochelone elegans (Star tortoise)

- Pannukakkukilpikonna Malacochersus tornieri (Pancake tortoise)

Muutoksia koskien III/C liitteen lajeja

- Useita anolislajeja ja gekkolajeja Anolis- ja Sphaerodactylus-sukujen matelijalajeja lisätty: Kuuba. Nämä lajit vaativat jatkossa CITES-vientiluvat.

- Useita lajeja poistettu: Costa Rica (nisäkkäitä, joku lintu)

Muita muutoksia

- Saiga-antiloopit Saiga borealis ja Saiga tatarica
Lisätty huomautus: Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle.

- Vikunja Vicugna vicugna (Vicuna). Muutoksia alueisiin, jotka hyväksytään liitteeseen II/B (muut ovat liitteessä I/A).

- Kissalajien muuttunut systematiikka on otettu huomioon CITES-sääntelyssä.
Leijona Panthera leo: ei enää tunnusteta alalajia P. leo persica liitteessä I/A, vaan ’Intian populaatio’. Puuma Puma concolor: ei enää tunnusteta alalajeja vaan ’Costarican ja Panaman puumapopulaatiot’ ovat liitteessä I/A.
Lumileopardin tieteellinen nimi Uncia uncia on muutettu Panthera uncia.

- Lammaslajien muuttunut systematiikka on otettu huomioon CITES-sääntelyssä, lisäksi joidenkin populaatioiden CITES-status on muuttunut. Koskee lähinnä käsityöläistuotteita ja nahkoja, sekä metsästysmuistoja.

- Uusi skorpionilaji on Pandinus camerounensis oli osana lajia Pandius dictator jo ennestään II/B-liitteissä. Lajit on sittemmin erotettu omiksi lajeikseen.

- Kahden orkidealajin tieteellinen nimi on muutettu, kun lajit vaihtoivat sukua:

Kaksi liitteen I/A leelia-lajia ovat nyt sukua Cattleya (ennen sukunimi oli Laelia). Toistaiseksi suomenkieliset nimet ovat edelleen rusoleelia (Cattleya jongheana) ja rusettileelia (Cattleya lobata).
Laji Mexipedium xerophyticum oli ennen Phragmipedium xerophyticum. Suku Phragmipedium spp. tohvelikämmekät on I/A-liitteiden suku.

- Ruusupuut: palisanterit ja kopaalipuut Dalbergia spp., Guibourtia demeusei, G. pellegriana, G. tessmannii (Rosewoods, Palisanders and Bubingas): Huomautuksen #15 muutos: Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi c) valmiita soittimia, valmiita soittimien osia ja valmiita soittimien tarvikkeita.

- Kongonafromosia Pericopsis elata (Afromosia): Huomautus #17 lisätty (korvaa huomautuksen #5). Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja käsiteltyä puuta.

- Piikkiaaloe Aloe ferox (Aloe): Huomautus #4 lisätty, kohta f) Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi: (f) lajien Aloe ferox ja Euphorbia antisyphilitica viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

- Toliaranapinanleipäpuu Adansonia grandidieri (Grandidier’s baobab): Huomautus #16 muutettu: Tarkoittaa siemeniä, hedelmiä ja öljyjä. (Poistettu elävät kasvit)

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

 

Julkaistu 9.12.2019 klo 14.02, päivitetty 16.12.2020 klo 13.44

Aihealue: