CITES-tullimenettely

Luvat ja todistukset on aina esitettävä tullissa tuotaessa ja vietäessä

EU:n ulkorajat ylitettäessä CITES-luvat ja -todistukset on esitettävä lähtömaan ja määrämaan tullissa. CITES-lupien ja -todistusten on oltava lähetyksen mukana koko matkan ajan, jotta tulli voi tarvittaessa varmistaa, että kyseessä on laillinen tuonti tai vienti. Ilman asianmukaisia dokumentteja matkustavat yksilöt takavarikoidaan tullissa.

  1. CITES-luvat ja todistukset on luovutettava tulliin, kun CITES-yksilöt lähtevät Suomesta EU:n ulkopuoliseen maahan tai saapuvat Suomeen EU:n ulkopuolisesta maasta. 
  2. Tulli tarkistaa CITES-asiakirjat ja varmistaa, että yksilöt ja määrät täsmäävät ja tekee kaikille lomakkeille kenttään 27 tarvittavat tullimerkinnät.

CITES-lajin tuonti 

  1. CITES-lähetystä tuotaessa tuontiluvan harmaa alkuperäiskappale (lomake 1) ja viejämaan vientiluvan alkuperäiskappale palautetaan välittömästi Tullin toimesta postitse lupaviranomaiselle, Suomen ympäristökeskus/CITES, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.
  2. Keltainen luvanhaltijan kappale (lomake 2) luovutetaan luvanhaltijalle tai hänen edustajalleen.

CITES-lajin vienti

  1. Kun CITES-yksilöitä viedään tai jälleenviedään EU:n ulkopuoliseen maahan, vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen alkuperäiskappale (harmaa) ja luvanhaltijan kappale (keltainen) luovutetaan Suomen tullissa luvanhaltijalle (viejälle), viejän todisteeksi laillisesta viennistä. Alkuperäiskappale (harmaa) seuraa lähetyksen mukana määrämaan tulliin.
  2. CITES-lomakkeen viranomaisen kappale sivu 3 (vihreä) palautetaan Suomen tullin toimesta välittömästi lupaviranomaiselle Suomen ympäristökeskukseen. 

Ohjeita luvanhaltijalle

Varmista, ettei tuonnille tai viennille vaadita lupia myös Ruokavirastosta.

 

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).
Julkaistu 6.8.2013 klo 14.51, päivitetty 6.4.2022 klo 15.41