Ympäristötietoa - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Näillä sivuilla on Varsinais-Suomea ja Satakuntaa koskevaa alueellista ympäristötietoa.
Sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/varsinais-suomi-ja-satakunta

Kuva Salskarista
© Varsinais-Suomen ELY-keskus

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Ajankohtaista tietoa Lounais-Suomen vesiympäristön tilasta, vedenpinnan korkeudesta, virtaamista ja tulvatilanteesta

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tila

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Luonnon monimuotoisuus

Vihreä talous

Teemasivut

BILKE - Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä
FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet
Jätekuljetusten valvonnan kehittämishanke (ely-keskus.fi)
Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasuntuotannossa
Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI
Kokemäenjoki-LIFE 2006 - 2012
KOTOMA - Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen
Loimijoki
Lounais-Suomen vedet
Luontoselvitykset - Lounais-Suomi 
Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050
Natureship - Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito 
Ohjelmallinen rakennussuojelu (ely-keskus.fi)
Pro Saaristomeri
RANKU - Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017
Ruoko
Ruokopelto - Ruovikoiden ravinteet peltoon - maan rakenne puhtaasti kuntoon 2015 - 2017
SAAVI - Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke 2017-2019
Satasuo - Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys 
SATAVESI - Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi
SEABASED - uusia keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi
TEHO Plus 2011 - 2014
UrbanStormwaterRisk - Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti 2016 - 2019 
Valtakunnallinen toimintatapojen kokeiluhanke (ELY, AVI, YM)
VELHO 2010 - 2014
VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

Julkaistu 24.11.2015 klo 15.23, päivitetty 12.5.2022 klo 15.24