Gå till innehållet

Klimatet och luften

I avsnittet Klimatet och luften beskriver vi de viktigaste aktörerna inom förebyggande av och anpassning till klimatförändringarna, samt vidtagna åtgärder och hur de följs upp. Mer information om effekterna och klimatarbetet finns i Klimatguiden. I avsnittet behandlas förutom klimatet även luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland.

Finlands miljöcentral - pressmeddelanden och nyheter

Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda undertecknade ett frivilligt avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser

9.9.2020
Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda har undertecknat ett frivilligt Green deal-avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser. Målet med avtalet är att städernas och Senatfastigheters byggarbetsplatser ska vara fossilfria före utgången av 2025, dvs. att man på dessa byggen inte längre ska använda fossila bränslen.
Allt SYKEs aktuellt
Publicerad 16.9.2013 kl. 16.11, uppdaterad 21.10.2020 kl. 7.42
Utgivare: