Saimaannorppa
Saimenvikaren © Mervi Kunnasranta

Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats

Nyhet 1.11.2017 Miljöministeriet
Miljöministeriet har antagit en uppdaterad strategi för skydd av saimenvikaren 2017–2022. Den uppdaterade strategin och åtgärdsplanen baserar sig på de förslag som en brett sammansatt arbetsgrupp för skydd av saimenvikaren har lagt fram i syfte att effektivisera skyddet av saimenvikaren. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Framsteg i Bonn med utarbetandet av en regelbok för klimatavtalet från Paris

18.11.2017
FN:s klimatmöte i Bonn i Tyskland avslutades tidigt lördag morgon. Vid mötet förde parterna förhandlingar om detaljerna i verkställandet av Parisavtalet. Förhandlingsfrågorna avancerade i olika grad: Samförstånd nåddes om elementen för de bedömningar som enligt Parisavtalet ska göras vart femte år, medan rapporteringen och uppföljningen av utsläpp och utsläppsminskningar visade sig vara besvärliga frågor.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Lokakuu_Johanna_Korhonen.jpg

Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2017: Höstflöden och första snön

2.11.2017
Oktober var mycket regnig i landets södra delar, med den följden att vattenståndet i sjöarna steg och nådde på många ställen de högsta värdena hittills i år. Mot slutet av oktober blev vädret tydligt kallare och även i södra Finland fick man i slutet av månaden ett snötäcke för några dagar.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Kommunernas bostadsmarknadsutredning 2017

26.10.2017
ARA samlar en gång om året in kommunernas redogörelse över bostadsmarknaden via den elektroniska blanketten. Sänd information till ARA före 8.12.2017.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Lokakuu_Johanna_Korhonen.jpg
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2017: Höstflöden och första snön 2.11.2017
Oktober var mycket regnig i landets södra delar, med den följden att vattenståndet i sjöarna steg och nådde på många ställen de högsta värdena hittills i år. Mot slutet av oktober blev vädret tydligt kallare och även i södra Finland fick man i slutet av månaden ett snötäcke för några dagar.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.