Gå till innehållet

© Foto: Mika Honkalinna

Pressmeddelande 21.9.2020 Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos
Kivisuo i Muhos är en stor myr med värdefulla naturvärden, och området har i dag blivit ett myrskyddsområde. Beslutet om skydd bidrar till målen för myrskyddet i livsmiljöprogrammet Helmi. Kivisuo är det största område som skyddats genom Helmi-programmet. Arealen uppgår till cirka 614 hektar. Avtalet om skydd av området ingicks av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos.

aktuellt från miljöministeriet

Nu öppnar två utlysningar av specialunderstöd till kommunerna: Understöd för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation och motsvarande understöd för nationalstadsparker

21.9.2020
Som en del av regeringens återhämtningspaket anvisas kommunerna finansiering dels för iståndsättning och utveckling av rekreationsområden, dels för iståndsättning och utveckling av befintliga nationalstadsparker. Sammanlagt 13 miljoner euro kan delas ut i understöd. Ansökningstiden för båda specialunderstöden är 21.9–30.11.2020, och projekten ska genomföras under 2021.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

Landskap

Jubileumsår för europeiska landskap

7.9.2020
Eftersom europeiska landskapskonventionen fyller 20 år i höst pågår jubileumsåret för landskap. Det levande landskapet är viktigt del av den europeiska identiteten. I Finland firas landskapen mångsidigt bland annat med en fotokampanj, landskapspromenader och en fototävling som är öppen för alla.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Ara betjänar även under undantagsförhållandena

17.3.2020
ARA behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut och kontakten med ARAs sakkunninga lyckas via e-post och telefon.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.