Hyppää sisältöön

vaikuta ymparisto.fi:n kehittämiseen

Osallistu ymparisto.fi:n kehittämiseen vastaamalla kyselyyn!

Ymparisto.fi-palvelu uudistetaan ja nyt sinulla on mahdollisuus auttaa meitä kehittämään palvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Haluamme selvittää palvelun käyttöä ja siihen liittyviä haasteita sekä toiveitanne. Vastaamiseen menee aikaa muutama minuutti. Kyselyn lopussa voit ilmoittautua tutkimusyrityksen toteuttamaan käyttäjähaastatteluun. Haastattelut tekevä tutkimusyritys tarjoaa palkkioksi 50 euron lahjakortin. Siirry webropol-kyselyyn.

Pallastunturit kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. © Aarno Torvinen / YHA-kuvapankki

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty – muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.2020

Tiedote 24.11.2020 Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutosten ja rajausten kommentointi on kaikille avoin.

Avustukset

Virtaa vesistökunnostukseen – vesistökunnostuksen rahoitushaku (ym.fi)

Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Ympäristökasvatuksen hankeavustukset (ely-keskus.fi)

Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan (ely-keskus.fi)

Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Korvaus rauhoitettujen lajien vuonna 2020 aiheuttamista vahingoista (ym.fi)

Korvaushakemukset jätettävä viimeistään 31.12.2020 mennessä.

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Tulva_Pohjanmaa_20112020

Pohjalaisjoet korkealla, pääosin vedenpintojen nousu on pysähtymässä

20.11.2020
Viikon aikana on saatu runsaita sateita varsinkin Pohjanmaan rannikolla, Keski-Pohjanmaalla ja Kauhajoen suunnalla. Useat joet ovat torstai-illan ja perjantaiaamun (19.–20.11.2020) aikana olleet tulvakorkeudessa. Nollan alapuolelle laskenut lämpötila on hidastanut virtaamien ja vedenkorkeuksien kasvua, mutta suurempien jokien alaosilla (Perhonjoki, Lapuanjoki ja Kyrönjoki) vedenpinnat jatkavat tänään todennäköisesti lievästi nousua. Vettä on noussut pelloille ja metsiin.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat irtisanottu ja korkotuki lakkautettu

23.11.2020
Irtisanottavia aravalainoja on noin 20 miljoonaa euroa. Korkotuen lakkauttaminen koskee korkotukilainoja, joiden yhteismäärä on noin 132 miljoonaa euroa.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien pinnat laskussa länsirannikolla (Tulvakeskus 25.11.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Kerro mielipiteesi ja anna palautetta

Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot? Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja voit antaa niistä palautetta 2.11.2020–14.5.2021. Lue lisää Vaikuta vesiin -sivulta.

Ymparisto.fissä katkenneita linkkejä

Ympäristöministeriön verkkosivusto siirtyi uuteen julkaisujärjestelmään 23.9.2020.

Muutos vaikuttaa Ymparisto.fi:hin, mm. katkenneita linkkejä korjataan parhaillaan.

Uusia julkaisuja

Luonnon kirjo -uutiskirje
Uusimmassa Luonnon kirjossa 4/2020 kerrotaan mm. Luontokunnat-verkoston perustemisesta, miten Helmi-ohjelmassa kunnostetaan ja kartoitetaan soita. Myös perinneympäristöjä kartoitetaan ja tuetaan kuntien lumo-työtä. Vinkkaa Paras luontoteko 2020 ja tutustu millaista luonnonkirjoa kasvatukseen -materiaalia julkaistaan joulukuussa.

Uusia verkkosivustoja

Itämeri.fi on meritiedon aarreaitta

itämeri.fin tunnus.

Itämeri.fi on uusi suomalaisen meritiedon kokoava sivusto, jossa voi tutustua muun muassa meren erilaisiin vapaa-ajankohteisiin, Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin.

Vesi.fi tarjoaa ajankohtaista ja ajantasaista vesitietoa

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

Huom.! 27.11. palvelemme klo 9-13!

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.